Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden worden door Maxim Winkelaar Architects als bijlage bij de overeenkomst aan opdrachtgevers overhandigd.

Voor zakelijke opdrachtgevers hanteren wij de DNR 2011. Hierin zijn de algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers vastgelegd. Voor meer informatie over de DNR 2011 verwijzen wij u naar de website van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) www.bna.nl/Architecten/Contractvorming/DNR.

Wij hanteren voor particuliere opdrachtgevers de Consumentenregeling CR 2013. De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Voor meer informatie over de CR 2012 verwijzen wij u naar de website van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) www.bna.nl/Architecten/Contractvorming/Consumentenregeling.

De heer ir. ing. Maxim Winkelaar is volledig gerechtigd en gekwalificeerd om het architectenberoep uit te oefenen en de titel architect te voeren. Maxim Winkelaar is ingeschreven bij Stichting Bureau Architectenregister Nederland. Ontwerpen van Maxim Winkelaar blijven intellectueel eigendom tenzij anders is overeengekomen.

Recent nieuws
Linked-In
Wij hechten veel waarde aan een goed netwerk van zowel particulieren als professionals. Voeg Maxim Winkelaar eenvoudig toe in uw netwerk via zijn Linked-In profiel.
Ons team versterken?
Wil je in een inspirerende kleinschalige werkomgeving werken en je bezig houden met hoogwaardig afgewerkte projecten? Kijk dan naar onze vacatures. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Contact
Maxim Winkelaar Architects B.V.
Keizersgracht 75
1015 CE Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 776 23 15
www.maximwinkelaar.com mail(at)maximwinkelaar.com