16 Apr
Villa Langeraar in uitvoering

De Omgevingsvergunning is verleend door gemeente Nieuwkoop en de grootschalige renovatie van de villa in Langeraar is in volle uitvoering.