18 Mar
Hotel Zwitserland in uitvoering

De uitvoering is gestart van de renovatie van hotel Sauvage in Zwitserland. Naast de gevels wordt ook het interieur grotendeels gerenoveerd.