Vijfde jaar Architect-Lid Welstand


Naast de werkzaamheden van zijn architectenbureau is Maxim Winkelaar ook architect-lid bij de welstandscommissie van de Gemeente Huizen in ‘t Gooi. Per januari 2013 is hij officieel benoemd tot architect-lid en begint nu aan zijn vijfde en laatste jaar in de commissie.

De Woningwet schrijft voor dat een bouwplan moet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Plannen worden daarom voorgelegd aan een commissie van onafhankelijke deskundigen, de welstandscommissie. Deze commissie adviseert over de (bouw)plannen gesitueerd in die gebieden waar welstandstoezicht van toepassing is van de gemeente Huizen. De commissie baseert haar advies op basis van de welstandsnota. De commissie bestaat uit een burgerlid en drie architectleden.

Kijk hier voor meer informatie over Gemeente Huizen.

Recent nieuws
Linked-In
Wij hechten veel waarde aan een goed netwerk van zowel particulieren als professionals. Voeg Maxim Winkelaar eenvoudig toe in uw netwerk via zijn Linked-In profiel.
Ons team versterken?
Wil je in een inspirerende kleinschalige werkomgeving werken en je bezig houden met hoogwaardig afgewerkte projecten? Kijk dan naar onze vacatures. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Contact
Maxim Winkelaar Architects B.V.
Sint Olofspoort 3
1012 AJ Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 776 23 15
www.maximwinkelaar.com mail(at)maximwinkelaar.com