09 May
Omgevingsvergunning verleend

De complexe Omgevingsvergunning is verleend voor de renovatie en herbestemming van een oude bakkerij in het centrum van Muiderberg.