Disclaimer

Ontwerpen, teksten, foto’s en computervisualisaties door Maxim Winkelaar Architects (tenzij anders aangegeven) auteursrecht voorbehouden.

Maxim Winkelaar Architects besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. Wij geven echter geen enkele garantie inzake de juistheid, de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website kan geraadpleegd worden. De gebruiker mag er niet vanuit gaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Bovendien is de gebruiker zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daar op voorhand van op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Maxim Winkelaar Architects niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites kan Maxim Winkelaar Architects niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud en de beschikbaarheid van deze andere sites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Maxim Winkelaar Architects kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site noch schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website. Maxim Winkelaar Architects verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van aangevraagde informatie zal de ontvanger deze controleren op bestandsgegevens en virussen. Maxim Winkelaar Architects draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de van toepassing zijnde tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico voor de verzending berust bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Gegevens mogen niet worden doorgegeven of geleverd aan derden. Bij publicaties waarbij onze gegevens worden gebruikt, dient u toestemming te vragen aan Maxim Winkelaar Architects. Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen.

Beheermaatschappij van Maxim Winkelaar Architects B.V. is Maxitect Holding B.V.:
Meer informatie over Maxitect – Creative Developments.

Bedrijven die Maxim Winkelaar Architects ondersteunen:
Meer informatie over bouwmanager Jurgen van Denderen.
Meer informatie over webdeveloper Niels Ingelse.
Meer informatie over profiel op Architectenweb.

Overige links:
www.maximwinkelaar.nl
www.spawellnessarchitect.nl
www.verbouwmetinterieurarchitect.nl
www.villabouwenmetarchitect.nl

Recent nieuws
Linked-In
Wij hechten veel waarde aan een goed netwerk van zowel particulieren als professionals. Voeg Maxim Winkelaar eenvoudig toe in uw netwerk via zijn Linked-In profiel.
Ons team versterken?
Wil je in een inspirerende kleinschalige werkomgeving werken en je bezig houden met hoogwaardig afgewerkte projecten? Kijk dan naar onze vacatures. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Contact
Maxim Winkelaar Architects B.V.
Keizersgracht 75
1015 CE Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 776 23 15
www.maximwinkelaar.com mail(at)maximwinkelaar.com