Dynamisch amfibisch wonen

Dynamisch amfibisch wonen is een onderzoek naar bouwen in uiterwaarden overstromingsgebieden.

Het onderzoek getiteld ‘Dynamisch amfibisch wonen’ betreft een grootschalige transformatie van het Groene Hart waarbij de nadruk gelegd wordt op waterberging en wonen in waterrijke gebieden.

Introductie
Nederland kent enkele technisch hoogstaande en wereldberoemde waterwerken, zoals de Deltawerken en de Afsluitdijk. Ingenieuze bouwwerken die een toonbeeld zijn voor de Nederlandse kennis over water. Kennis die wereldwijd wordt uitgedragen. De Nederlandse waterbouwkundige constructies zijn allemaal ontstaan vanuit het principe water en land gescheiden te houden. Een logische gedachte na de vele watersnoodrampen waarmee ons land te maken heeft gehad. Door klimatologische veranderingen krijgt Nederland in de toekomst te maken met een toename van rivier- en regenwaterafvoer en een stijgende zeespiegel. Het laatste heeft verzilting van landbouwgronden tot gevolg en is ongunstig voor boeren. Bovendien hebben deze gronden te maken met een bodemdaling, die ontstaat door het steeds verlagen van grondwaterstanden ten gunste van de landbouw. Hierdoor oxideert het veen en klinkt het land in. Alle problemen zorgen bij elkaar voor een zeer ongunstig toekomstperspectief.

Tegenstrijdige ontwikkeling
Na bestudering van diverse klimaatonderzoeken kan worden vastgesteld dat de verwachte problemen vooral in het Groene Hart een grote(re) rol gaan spelen. Hier komt bij dat er vanuit de Randstad een grote stedelijke druk op dit gebied ontstaat. Steeds meer open ruimte moet plaatsmaken voor woonwijken en industrieterreinen, een ontwikkeling die vanuit beleidsmatige doelstellingen tegenstrijdig is. Door op traditionele wijze te blijven bouwen in dit gebied, blijft er tevens minder ruimte over voor waterberging. Ruimte wordt schaarser en het waterpeil stijgt, dus zal de tweestrijd tussen veilig wonen en het gevaar van natte voeten steeds groter worden. De vraag is hoe we ook in de toekomst veilig en duurzaam kunnen blijven bouwen in dit gebied en tegelijkertijd een oplossing kunnen bieden aan de klimaatproblemen. Een nieuwe grootschalige en ambitieuze aanpak kan hieraan meehelpen.

Plangebied
Het Groene Hart is uitermate geschikt voor waterberging in combinatie met de aanleg van nieuwe waterplassen en watergefundeerde woonwijken. In periodes van extreme neerslag en rivierwaterafvoer kan hier extra water worden opgevangen, in periodes van droogte fungeren de bekkens als buffer voor watertekorten. Het ingelaten zoete rivierwater gaat een belangrijke tegenhanger vormen voor verzilting, terwijl bodemdaling wordt vertraagd en uiteindelijk wordt gestopt door het opzetten van grondwaterstanden. Voor deze maatregelen is echter veel kostbare ruimte nodig. Het meervoudig ruimtegebruik door de aanleg van drijvende woonwijken kan in deze gebieden de oplossing zijn voor het lenigen van de ruimtenood.

Compartimentering
Na onderzoek is gebleken dat er binnen het Groene Hart verschillende gebieden geschikt zijn voor een grootschalige transformatie. Deze gebieden worden opgedeeld in compartimenten van drie verschillende typen; open water, veengroei en agrarisch gebruik. Binnen een bepaald gebied liggen altijd deze drie verschillende typen compartimenten bij elkaar, die worden ontsloten door bestaande en nieuwe dijken. Hierdoor ontstaat er ruimtelijk een (stedebouwkundige) mozaïekachtige structuur. Het water wordt om de zeven tot tien jaar verplaatst van compartiment. Het verplaatste water kan
tevens worden gebruikt voor het opwekken van stroom en voor waterzuivering.

Een amfibisch dorp
Het is aantrekkelijk om een compartiment bewoonbaar te maken. Men woont in een gebied waarbij de context zich elke zeven tot tien jaar transformeert. De woningen blijven altijd in één compartiment gesitueerd. Gedurende de tijd ontstaan er drie soorten leefomgevingen: het waterwonen, biologisch wonen en het landwonen. Als het compartiment volledig onder water staat, woont men op het water. Als de periode van veengroei is aangebroken, woont men biologisch, waarbij de nadruk wordt gelegd op de natuur. Bij de laatste periode van agrarisch gebruik woont men op het land zoals nu in de polder wordt geleefd. Elk bijelkaar gelegen compartiment bevindt zich in een andere fase, waardoor er een dynamisch ruimtelijk beeld wordt gecreëerd.

Flexibele fundering
Een geschikte oplossing om te gaan bouwen in het hierboven ontwikkelde model schuilt in een radicale verandering in het denken van architecten en projectontwikkelaars. In plaats van woningen met een constant maaiveldniveau, wordt er gedacht aan woningen met een flexibel niveau ten opzichte van het NAP. De fundering van huizen is niet langer een gestabiliseerd grondbed, maar het fluctuerende peil van water.

Toekomstperspectief
In dit utopische plan voor de grootschalige transformatie van Het Groene Hart zullen waterberging, wonen, natuurontwikkeling, agrarisch gebruik, recreatie en andere functies hand in hand gaan. Het gebied groeit uit tot een waterrijk metropoolpark voor de Randstad, zoals Central Park dat is voor New York, dat als een ring om het park geclusterd is. Het Groene Hart heeft de potentie uit te groeien tot een nieuw hoogstandje van waterwerken in Nederland. Op die manier kunnen we de traditie ‘Nederland, waterland’ voortzetten.

To Serve and Protect
Dit principe is ook toegepast in het concept To Serve and Protect. To Serve and Protect is een concept om San Francisco tegen de globale waterstijging te wapenen. Het concept bestaat uit twee dijken. De bestaande kustlijn aan de baai krijgt een ‘lage dijk’ om als eerste protectie te dienen tegen de zee. Twee keer per jaar krijgt San Francisco te maken met springvloed, daarvoor is de tweede ‘hoge dijk’. Deze hoge dijk wordt over een belangrijke bestaande infrastructuur van het stadgrid heen gebouwd. Deze ‘holle dijk’ is aan de stadkant open en zeekant gesloten, in de dijk zijn grote glazen doorkijken gemaakt om deze twee elementen met elkaar te verbinden. To Serve and Protect is een prijsvraagontwerp ism. Bob Ronday en Sandra Acket.

Jaar: 2007.
Team: Maxim Winkelaar, Bob Ronday en Chiel de Nooyer.
Studie onderzoek. Gepubliceerd in diverse bladen.

Gerelateerde Projecten
Villa Zoetermeer

Deze bestaande woning heeft een grote metamorfose gekregen waarbij het uiterlijk compleet is veranderd naar een moderne villa.

Lees verder

Villa Bemmel

Moderne witte nieuwbouw villa met grote ramen dat als een sculptuur in het landschap staat. Aan de achterzijde is een grote veranda met glazen dak.

Lees verder

Villa Vinkeveen 1

Op een prachtig gelegen perceel aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen wordt een nieuw opgetrokken vrijstaande woning gebouwd.

Lees verder


Vier watervilla’s Kortenhoef

Op een geweldige locatie gelegen aan het water de Wijde Blik nabij Loosdrecht worden vier eigentijdse waterwoningen gerealiseerd.

Lees verder

Villa Abcoude

Deze vrijstaande villa is ontworpen op een vrije kavel van de nieuwbouwlocatie Land van Winkel.

Lees verder

Villa Langeraar

Voor een bestaande villa gelegen op een ruime perceel grenzend aan de Langeraarse plassen hebben wij een compleet renovatie ontwerp gemaakt.

Lees verder


Watergaten woningen

Het prijswinnende concept Watergaten® is een nieuw woonconcept voor op water. Deze drijvende woningen kunnen overal gebouwd worden.

Lees verder

Hotel Mauritskade Amsterdam

Grote renovatie met herbestemming naar een luxe 4+ sterren hotel met 120 hotelkamers en ondergrondse parkeergarage in Amsterdam.

Lees verder

Villa Aruba

Op een nieuwbouwkavel in Palm Beach (Noord) Aruba is een ontwerp gemaakt voor een modern vrijstaand woonhuis gelegen nabij het strand.

Lees verder


Landhuis Doorn

Deze landelijke villa heeft een grootschalige duurzame renovatie gekregen met een moderne uitbouw.

Lees verder

Recent nieuws
Linked-In
Wij hechten veel waarde aan een goed netwerk van zowel particulieren als professionals. Voeg Maxim Winkelaar eenvoudig toe in uw netwerk via zijn Linked-In profiel.
Ons team versterken?
Wil je in een inspirerende kleinschalige werkomgeving werken en je bezig houden met hoogwaardig afgewerkte projecten? Kijk dan naar onze vacatures. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Contact
Maxim Winkelaar Architects B.V.
Sint Olofspoort 3
1012 AJ Amsterdam
Telefoon +31 (0)20 776 23 15
www.maximwinkelaar.com mail(at)maximwinkelaar.com